Oprávnění

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařizení

Živnostenský list

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařizení

Živnostenský list

Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Živnostenský list

Provádění a odstraňování staveb

Živnostenský list

Výroba rozvaděčů

Živnostenský list

Velkoobchod

Osvědčení

vyhláška 50 §9

Osvědčení

autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb

Osvědčení

autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby

Osvědčení

konstrukční systém DEKPANEL