Pro partnery

Dovolte mi představit naši stavební firmu.

Firma ELGO CZ s.r.o., která podniká ve stavební i elektro oblasti, vznikla v roce 2003 transformací soukromé firmy Josef Gorčík - Elektroservis ELGO založené v roce 1992. Existujeme na trhu již 26 let a v posledních třech letech naše tržby přesáhly 80 mil CZK.

Provádíme výstavbu a komplexní rekonstrukce staveb občanských i průmyslových. Dále komplexní stavbu rodinných domů, rekonstrukce průmyslových objektů, zemní práce. Rekonstrukce, instalatérské, topenářské, elektromontážní a zámečnické práce, opravy a výstavbu inženýrských sítí.

Od roku 2010 naše firma působí na trhu s plastovými okny a dveřmi, v této oblasti nabízíme konkurenčně zajímavé ceny a krátké dodací lhůty. V průběhu roku 2013 jsme dodali plastové výplně v hodnotě nad 10mil CZK.

Vlastníme všechny certifikáty a oprávnění nutné k výkonu naší činnosti.

Všechny práce realizujeme s ohledem na požadavky zákazníka a s důrazem na maximální kvalitu finálního díla. Dbáme na neustálé vzdělávání našich pracovníků v celém spektru profesí a na osvojení nových technologií a výrobních procesů včetně jejich zavádění do praxe. V současnosti se počet pracovníků firmy ustálil na počtu 90-ti kmenových zaměstnanců. Pro větší projekty úzce spolupracujeme s vybranými osvědčenými stavebními firmami v regionu.

K zajištění Vašeho klidu jsme pojištěni proti škodám, které můžeme způsobit do výše 5mil CZK.

Nezmizíme zítra z trhu. Bydlíme v okolí. Jsme Vašimi sousedy!

Dlouhodobě poskytujeme služby a činnosti firmám, pro něž je charakteristický výrazně velký areál a velké množství budov.

V současné době se snažíme rozšířit portfolio našich zákazníků právě mezi Vás, města, obce, firmy a soukromé zákazníky.

Věříme, že je to krok na cestě k dalšímu zlepšení našich služeb nejen pro koncového zákazníka, ale i pro naše subdodavatele.

S pozdravem,
spolumajitel a jednatel
Jan GorčíkO nás


Podnikové vzdělávání ELGO CZ, s.r.o.

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
Poskytovatel:  Úřad Práce ČR
Řešistel na ELGO CZ, s.r.o. - Platinum Campus s.r.o.
Trvání projektu: 1.12.2017 - 19.1.2018
 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci tj. osoby, které jsou v pracovněprávním nebo odborném vztahu společnosti ELGO CZ, s.r.o.

Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropský sociálních fondů z Operačního programu Zaměstnanosti.


 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004995
Poskytovatel:  Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Řešitel na ELGO CZ, s.r.o. - Ing. Milena Císařová
Trvání projektu: 1.12.2017 - 30. 11. 2019
 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci tj. osoby, které jsou v pracovněprávním nebo odborném vztahu společnosti ELGO CZ, s.r.o.

Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropský sociálních fondů z Operačního programu Zaměstnanosti.

Historie