Sčvk a.s.

zajištění pohotovosti v oblasti stavo a elektro,

recepční a spojovatelské služby,

zajištění zabezpečení úklidu včetně provozu ČOV,

údržba zeleně,

údržba areálu,

provoz opravny vozidel a mechanismů,

strojní údržba,

elektro údržba,

instalaterské práce,

zemní práce,

preventivní údržba objektů (ČS, PSOV, ČOV)

revize NN, VN a hromosvodů

Spolana a.s.

práce v nepřetržitém provozu v chemickém areálu,

zajištění nepřitržitého toku surovin pro výrobní procesy,

zajištění dodávek uhlí pro teplárensko-energetický komplex,

zabezpečení manipulace a expedice hotových výrobků,

práce ve stižených podmínkách (povoděň)

Obec Sosnová

opravy, renpvace a výstavby nových elektroninstalací,

revize elektrospotřebiču a elektrických zařízení,

stavební práce na objektech obce,

AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.

strojní a ruční úklid sněhu,

strojní a ruční posysp inertními materiály,

Sčvk a.s.

stavební práce na objektech vodojemu Útěchovice,

Zákazník

výměna oken v rodinném domě.

Zákazník

výměna oken v rodinném domě.

Zákazník

výměna oken v rodinném domě.