Organizační schéma

Organizační schéma

Stavo na102

Václav Hloucal, vedoucí, tel. 777 733 961

Luboš Fujera, příprava projektů, tel. 777 733 954

Elektro ELGO

Martin Skoch, vedoucí, tel. 777 733 965

Patrik Pavlíček, příprava projektů, tel. 777 733 968

Autoopravna U Bohouška

Bohouš Pišta, vedoucí, tel. 777 733 970

Ladislav Šípek, příprava projektů, tel. 777 730 511 100

Úklid

Jitka Gorčíková, vedoucí, tel. 777 733 969

Komunální služby

Přemysl Rückl, vedoucí, tel. 777 733 960